Menu

Einstein Design

Einstein Design

 

Einstein Design (en in het bijzonder Pink Steenvoorden) ontwerpt decors, licht, interieurs voor retail en 3D-objecten en beschikt ook over een eigen werkplaats. Dat betekent dat de bouw in eigen huis kan plaatsvinden. Ook voor aan theatertechniek gerelateerde producten als flight cases of een barre voor een balletzaal.

Wij faciliteren theatervoorstellingen en evenementen productietechnisch, dat wil zeggen dat we bijvoorbeeld technici kunnen laten die meereizen tijdens tournees. Einstein Design beschikt over een poule aan hoog gekwalificeerde en ronduit aardige theatertechnici. 

We ontwerpen en bouwen stands voor beurzen, ontwerpen en coördineren inrichtingen voor winkels en meubilair voor een theater als Korzo in Den Haag.  We letten er nadrukkelijk op dat de visuele impact van het design niet ten koste gaat van zaken als uitvoerbaarheid en budget. 

Een andere tak van sport van Einstein Design is het ontwerpen van installaties als Chapeau! in de Haagse Passage (op zolder gevonden hoedjes verwerkt in een levensgrote mobile). Ook adviseert Pink Steenvoorden gemeentes voor de inrichting van buitenruimte. 

 

 

 

 

Pink Steenvoorden, directeur van Einstein Design, was zo’n wizz kid dat op de middelbare school aan wiskundeolympiades meedeed. Dat hij wiskunde ging studeren lag dus voor de hand. Maar eenmaal op de universiteit in Groningen, kwam hij er al snel achter dat de leefwereld van nog betere ‘getallenkoningen’ niet zijn ideale biotoop vormde. Hij werkte vervolgens als broodbezorger, barman en aannemer tot hij besloot naar de kunstacademie KABK te gaan voor een opleiding fotografie. Hij werkte inderdaad als fotograaf (o.a. voor weekblad Panorma) maar opnieuw bleek dit niet zijn levensinvulling. 
Een oud-leraar zei tegen hem: ” Weet je wat jij moet doen? Het theater in”. En zo geschiedde. Pink Steenvoorden ging aan de slag bij het Korzo-theater in Den Haag. Tot 1 januari 1990. Samen met geluidstechnicus Marc Noble richtte hij More Stage Services op. De zaak werd een succes. Pink Steenvoorden verkocht zijn aandeel in 2011 en ging verder met Einstein Design waarmee hij zich richt op wat hij het liefste doet: ontwerpen van licht, decor (toneelbeeld) en 3D-design. Zijn logische denkkracht, creativiteit en het werken met z’n handen komen samen in Einstein Design. Voor zijn ontwerpen is Pink Steenvoorden bekroond met de Lucas Hoving Productieprijs (voorstelling Der Lauf der Dinge, 1996) en met de 
Charlotte Köhler Prijs 2001 voor Theatervormgeving (Hans Hof Ensemble). 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!